Các ngành đào tạo trường Trung Cấp Thái Nguyên

Ngày 08/06/2018

Trường Trung Cấp Thái Nguyên thông báo các mã ngành đào tạo như sau:

STT Tên Ngành Học Mã Ngành Đăng ký
1 Sư Phạm Mầm Non   Đăng ký học ngay
2 Sư Phạm Tiểu Học   Đăng ký học ngay
3 Kế Toán Doanh Nghiệp 5340302 Đăng ký học ngay
4 Pháp Luật 5380101 Đăng ký học ngay
5 Y Sĩ  5720101 Đăng ký học ngay
6 Y Sĩ Y Học Cổ Truyền 5720102 Đăng ký học ngay
7 Dược 5720201 Đăng ký học ngay
8 Điều Dưỡng 5720301 Đăng ký học ngay
9 Hưỡng Dẫn Viên Du Lịch 5810103 Đăng ký học ngay
10 Kỹ Thuật Chế Biến Món Ăn 5810207 Đăng ký học ngay

Đăng ký trực tuyến

Sơ đồ đường đi

Cơ sở 1 tại Thái Nguyên
Cơ sở 2 tại Hà Nội