Trường Trung Cấp Thái Nguyên thông báo tuyển sinh năm 2019

Ngày 16/05/2019

Trường Trung cấp Thái Nguyên thông báo tuyển sinh hệ Trung cấp chính quy năm 2019 như sau:

 

Đăng ký trực tuyến

Sơ đồ đường đi

Cơ sở 1 tại Thái Nguyên
Cơ sở 2 tại Hà Nội