Cơ cấu tổ chức trường Trung Cấp Thái Nguyên

Ngày 14/05/2020

Cơ cấu tổ chức của Trường Trung Cấp Thái Nguyên gồm có : Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng.

Ban giám hiệu nhà trường gồm có:

- Hiệu trưởng: Th.s Nguyễn Đức Ninh

- Phó hiệu trưởng:

  1. Th.s Phạm Diệu Thúy
  2. Th.s Ngô Quang Binh

 

Đăng ký trực tuyến

Sơ đồ đường đi

Cơ sở 1 tại Thái Nguyên