Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch thông báo tuyển sinh liên thông, VB2 năm 2022

Ngày 04/05/2022

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo tuyển sinh đại học liên thông, bằng Đại học thứ 2 hệ chính quy năm 2022 như sau: ngành đào tạo: Ngôn ngữ anh, Công tác xã hội, Quản lý nhà nước.

Đăng ký trực tuyến

Sơ đồ đường đi

Cơ sở 1 tại Thái Nguyên
Cơ sở 2 tại Hà Nội