Kỹ thuật chế biến món ăn

Ngày 09/11/2023

Kỹ thuật chế biến món ăn

DANH SÁCH ĐIỂM LỚP KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN K11A ( CTN-11A)

TẢI NGAY TẠI ĐÂY: /assets/uploads/news/files/DANH%20S%C3%81CH%20IN%20B%E1%BA%B0NG%2025_8_2023.xls

Đăng ký trực tuyến

Sơ đồ đường đi

Cơ sở 1 tại Thái Nguyên