Lớp nấu ăn K11C trường Trung Cấp Thái Nguyên đã hoàn thành xuất sắc thực hành

Ngày 23/06/2024

Lớp nấu ăn K11C trường Trung Cấp Thái Nguyên đã hoàn thành xuất sắc thực hành

Lớp nấu ăn K11C trường Trung Cấp Thái Nguyên đã hoàn thành xuất sắc thực hànhCác món ăn học sinh cùng các thầy cô

Đăng ký trực tuyến

Sơ đồ đường đi

Cơ sở 1 tại Thái Nguyên