Thông báo lịch nghỉ lễ 5 ngày: Giỗ tổ Hùng vương, 30/4 và 1/5

Ngày 26/04/2023

Thông báo lịch nghỉ lễ 5 ngày: Giỗ tổ Hùng vương, 30/4 và 1/5 (từ thứ 7 ngày 29.04.23 đến hết thứ tư ngày 03.5.23), Thứ 5 ngày 04.05.23 các CB, GV, NV và HSSV đi làm và đi học bình thường, trân trọng!

Đăng ký trực tuyến

Sơ đồ đường đi

Cơ sở 1 tại Thái Nguyên