Thông báo tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non - Giáo dục Tiểu học năm 2021

Ngày 10/03/2021

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên phúc đáp Công văn số 16/TTr-TCTN ngày 01 tháng 02 năm 2021 của trường Trung cấp Thái Nguyên về việc phối hợp tuyển sinh và đào tạo hệ đại học liên thông hệ vừa học vừa làm năm 2021

 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ tại: Trường trung cấp Thái Nguyên  

Điện thoại: 0983.504.890 - 096.128.6664

Đăng ký trực tuyến

Sơ đồ đường đi

Cơ sở 1 tại Thái Nguyên