Thông báo tuyển sinh trình độ đại học năm 2020 ngành Mầm Non, Tiểu Học, sư phạm Tiếng Anh

Ngày 05/11/2020

Đối tượng tuyển sinh: thí sinh đã bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng đúng với ngành đăng ký dự thi. Các thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học ngành khác có nhu cầu liên thông sang các ngành đăng ký dự thi phải học và thi các học phần bổ sung kiến thức theo quy định do Hội đồng đào tạo liên thông quy định.

Đăng ký trực tuyến

Sơ đồ đường đi

Cơ sở 1 tại Thái Nguyên
Cơ sở 2 tại Hà Nội