Ngày đăng: 30/01/2023
Thông Báo Tuyển Dụng Lao Động Chuyên Ngành Điều Dưỡng

Ngày đăng: 28/12/2022
Trường Trung Cấp Thái Nguyên Thông Báo Nghỉ Tết Dương Lịch.

Ngày đăng: 22/12/2022
Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hoạt Động Giáo Dục Nghề Nghiệp

Ngày đăng: 03/11/2022
Tiến Trình Đào Tạo Toàn Khóa Lớp Công Nghệ Thông Tin 9/2022 - 2/2024.

Ngày đăng: 03/11/2022
Tiến Trình Đào Tạo Toàn Khóa Lớp Pháp Luật 9/2022 - 2/2024.

Ngày đăng: 03/11/2022
Tiến Trình Đào Tạo Toàn Khóa Lớp Hướng Dẫn Viên Du Lịch 6/2022 -11/2023.

Ngày đăng: 03/11/2022
Tiến Trình Đào Tạo Toàn Khóa Lớp Dược 6/2022 -11/2023.

Ngày đăng: 03/11/2022
Tiến Trình Đào Tạo Toàn Khóa Lớp Y Sỹ Y Học Cổ Truyền Từ 6/2022 -11/2023.
Đăng ký trực tuyến

Sơ đồ đường đi

Cơ sở 1 tại Thái Nguyên